Opstellingen

Elodie Antoine parachutiste en dentelle aux fuseaux A

Elodie Antoine parachutiste en dentelle aux fuseaux

Visie vanuit systemisch denken

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Wij mensen komen voort uit onze huizen van herkomst: de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in systemen met onze opvoeders, onze schoolklas, een team, een vereniging en weer later werken wij in systemen, zoals in organisaties. Wij leren en ontwikkelen ons binnen die systemische context. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een zielsstroom die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.

In onze systeemdynamieken van herkomst gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologische niveau. Wanneer problemen van individuen, groepen en organisaties hun oorsprong vinden op dit systemisch niveau, zijn interventies op psychologisch niveau niet toereikend en soms zelfs demotiverend en frustrerend. Immers, waar de oorsprong van de vragen, problemen en belemmeringen van de cliënt liggen in het systemische krachtenveld van herkomst, blijft het gewenste psychologische effect ondanks de inspanningen om aan persoonlijke vraagstukken te werken uit.

Opstellingen volgens Bert Hellinger:
De oorsprong van Systemisch Werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken. Iedereen heeft een plek in het systeem, er is sprake van een ordening. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving. De cirkel is rond, de verbinding tot stand gebracht. Systemisch werken is geen vervanging voor andere werkwijzen, maar heeft een integrerende werking van de kennis en kunde die de begeleider al heeft. (tekst afkomstig van website www.Phoenixopleidingen.nl)

Het opstellen van het verlangen:
Franz Ruppert heeft bij Hellinger geleerd. Hij heeft op grond van zijn inzichten tijdens het werken met getraumatiseerde mensen het opstellingswerk verder ontwikkeld tot traumaopstellingen, daarmee is bedoeld het opstellen van het ‘verlangen’.

Ruppert zag dat orde scheppen in het familiesysteem niet voldoende was voor zijn cliënten. Door traumatische ervaringen was hun psyche gesplitst geraakt. De cliënten moesten de psychische afsplitsing begrijpen en weer in hun persoonlijkheid integreren, wilden zij het trauma verwerken.Hellinger stelt het familiesysteem op. De opgestelde representanten weerspiegelen de relaties tussen de familieleden, en het doel is ‘de orde’ binnen de familie te herstellen.
Daartegenover stelt Ruppert de psychische delen van een individueel persoon op. De opgestelde representanten weerspiegelen de processen binnen de psyche, en het doel is de heling van de psyche, door herkenning, erkenning en integratie van de afgesplitste persoonlijkheidsdelen.

De methode van het opstellen van het ‘verlangen’ is bijzonder geschikt om de bron van blokkades en afsplitsingen zichtbaar te maken die door traumatische ervaringen zijn ontstaan, en die verhinderen dat de verlangens die wij hebben, gerealiseerd kunnen worden.

IMG113

De gevolgen van onverwerkte ingrijpende gebeurtenissen (trauma’s) zorgen ervoor dat we onze doelen in het leven niet makkelijk verwezenlijken en we niet leven zoals we verlangen.
Achter onvervulde verlangens zit een verborgen kant die maakt dat we tot nu toe dat verlangen of doel nog niet gerealiseerd hebben. Om te onderzoeken wat deze verborgen kant is, kan de ‘opstelling van het verlangen’ ons als spiegel dienen. De opgestelde representanten weerspiegelen ons innerlijk leven, onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangens, onze belemmeringen en onze gedragingen. De praktijk wijst steeds weer indrukwekkend uit hoeveel informatie in de opstelling zichtbaar wordt.

Wij als Matopos hebben ons in beide stromingen verdiept. Dat maakt dat wij per opstelling kunnen kijken welke methode het meest geschikt is voor jouw vraag.

Er is moed voor nodig om de sprong te wagen…..

Steen A